ES paramos viešinimas


Sėkmingai leidybos srityje dirbanti UAB leidykla „Jūsų Flintas“ gavo Europos Sąjungos paramą projekto „UAB leidyklos "Jūsų Flintas" eksporto rinkų plėtra“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-267 daliniam finansavimui. Projekto įgyvendinimui skirta 180.754,00 Lt (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt keturi litai) iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“. Bendra projekto vertė 258.221,00 Lt. (du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas litas). Leidybos kompanija "Jūsų Flintas" yra auganti įmonė, todėl nuolat ieško naujų galimybių, idėjų plėsti ir plėtoti savo verslą. Mažėjant vidaus (Lietuvos) rinkos vartojimui ir didėjant kainų konkurencijai įmonė siekia padidinti eksporto potencialą, užtikrinti pastovius užsakymus ir geriau išnaudoti turimus pajėgumus. Pagrindinis projekto poreikis - išplėsti įmonės eksportą į naujas rinkas. Eksporto plėtrai pasirinktos Vakarų Europos šalys, taip pat bus bandoma savo produkciją eksportuoti į JAV, JAE, Indiją. Norint padidinti UAB „Jūsų Flintas“ žinomumą užsienio rinkose projekto metu bus atliktas rinkos tyrimas, parengta įmonės produkcijos eksporto plėtros strategija, sukurtas rinkodaros priemonių kompleksas, pristatyta įmonė ir jos produkcija knygų parodose. Projekto metu sukurtos elektroninės rinkodaros priemonės leis įmonei būti prieinamai platesniu mastu. Sėkmingai įgyvendinus projektą ženkliai padidės įmonės žinomumas tarptautinėse rinkose, tai stiprins UAB "Jūsų Flintas" konkurencinius pranašumus, tuo pačiu didins užsienio šalių pasitikėjimą ir kitomis Lietuvos įmonėmis, užsiimančiomis panašia veikla. Todėl projektas reikšmingas tiek UAB „Jūsų Flintas“, tiek ir kitų Lietuvos pramonės įmonių konkurencingumo didėjimui.. Nauji užsakymai sudarys sąlygas geriau išnaudoti turimus įmonės gamybinius pajėgumus, kurti naujas darbo vietas ir didinti darbo našumą. Projekto įgyvendinimas suteiks įmonei konkurencinį pranašumą tarptautinėse rinkose.