Įgyvendinome projektą!


2013-02-15

 

UAB leidykla „Jūsų Flintas“ sėkmingai įgyvendino jau antrą projektą pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projekto „UAB leidyklos "Jūsų Flintas" eksporto plėtra naujose rinkose“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-03-072, įgyvendinimui skirta virš 50 tūkst. Lt iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas - didinti įmonės ir jos teikiamų paslaugų žinomumą tarptautinėse rinkose, dalyvaujant užsienio šalyse organizuojamose parodose ir konferencijose, kas sudarys prielaidas eksporto pajamų didėjimui. Norint padidinti įmonės žinomumą užsienio rinkose projekto metu buvo parengtas rinkodaros medžiagos komplektas, pristatyta įmonė ir jos produkcija penkiose knygų parodose. Sėkmingas projekto įgyvendinimas ženkliai padidino įmonės žinomumą tarptautinėse rinkose, tai stiprina leidyklos konkurencinius pranašumus, tuo pačiu didina užsienio šalių pasitikėjimą ir kitomis Lietuvos įmonėmis. UAB "Jūsų Flintas" išplės savo pardavimus į naujas užsienio rinkas, todėl prognozuojama, kad 3 metai po projekto įgyvendinimo įmonė eksportuos produkcijos už daugiau nei 3,5 mln. Lt. Nauji užsakymai sudarys sąlygas geriau išnaudoti turimus įmonės gamybinius pajėgumus, kurti naujas darbo vietas ir didinti darbo našumą.